Upravit stránku

O výhodách zateplení, s tím spojenými úsporami energií ale také zcela jiné kvalitě bydlení není třeba pochybovat. Ale pozor: Poloviční a kvalitativně nedostatečná opatření jsou horší než vůbec žádná opatření!

PROČ REKONSTRUOVAT?

Zvýšení celkové hodnoty
domu = vyšší ceny bytů

Prodloužení životnosti
dané nemovitosti

Zlepšení tepelně-technických
vlastností
 

Zkvalitnění komfortu
užívání nemovitosti

Zatraktivnění vzhledu
vašeho domu

HLAVNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ KROKY

Co se dnes považuje za kvalitní rekonstrukci? Proběhl program Zelená úsporám, který nastartoval výraznější podporu úsporných opatření objektů pro bydlení. Bohužel původní záměr, dostat všechny objekty do nízkoenergetického standardu, se díky „lobby“ rozplynul doplněním možnosti částečných opatření a nižší hranice úspor. Naprostá většina investorů však v konečném důsledku využila nižší laťku  - použitím částečných opatření jako zateplení fasády kolem 12 až 14 cm izolace a výměny oken s dvojskly.

Jak dosáhnout takových energetických úspor jako vidíme na příkladech ze zahraničí, např. z Německa? Základem je silná vrstva izolace. Potřebná tloušťka izolace je většinou investorů značně zpochybňována. Ekonomicky optimální tloušťka izolace, po započtení vstupních nákladů a množství spotřebované energie za životnost 25 let dle typu obvodových zdí u bytových domů, je 20 až 30 cm. Stejně je tomu i u střech, kde uvažujeme s tloušťkami 30 až 40 cm.

Nesmíme zapomínat ani na izolování nevytápěného přízemí nebo sklepu minimálně 10 cm izolace ze spodní strany stropu. O celkovém výsledku výrazně rozhodují především precizně vyřešené detaily (ostění oken, zateplení parapetů, zateplení detailů na balkónech a lodžiích atd). Okna s izolačními trojskly jsou dnes už standardem.

NEZAPOMÍNAT NA ŘEŠENÍ VĚTRÁNÍ

Rekonstruované bytové domy mají po „zateplení“ často problém - těsná obálka, zejména po výměně oken, a nedostatečná intenzita větrání má za následek zvyšování relativní vlhkosti vzduchu nad 60 %. Takové prostředí je ideální pro růst plísní, rozmnožování roztočů a s tím spojených nemocí jako jsou alergie či astma. Nejúčinnějším řešením je kontinuální větrání o optimální intenzitě, které však uživatelé, zejména v zimním období, nejsou schopni a ochotni dodržet („Proč větrat, tím nám přeci utíká teplo…“).

„Lékem“ na tuto situaci je jedině nucené větrání. Základem (zdaleka ne optimálním řešením) je alespoň instalovaný systém v rámci vyměněných oken. Systémy tohoto typu obvykle lze instalovat na již vyměněná okna i dodatečně. Plnohodnotnější je pak systém založený na principu efektivního zpětného zisku tepla - rekuperace, kdy čerstvý vzduch je přiváděn v požadovaném množství do obytných místností a odpadní vzduch je odváděn z míst vzniku znečištění, jako jsou kuchyně, koupelny či toalety. Takto eliminujeme tepelné ztráty větráním až o 90 %.

CESTA K ÚSPĚCHU

Je paradoxní, že většina bytových domů se po revitalizaci dostává do situace, kdy jsou sice platby za energie znatelně nižší, ale tak důležitá část, jakou je kvalita vnitřního prostředí, zůstává stejná, ne-li horší.

Cílem dnešních revitalizací (základem je profesionální projekční řešení) proto musí být komplexní vylepšení kvality budov bez zanedbání důležitých prvků a precizního vyřešení všech detailů. Jen tak lze mluvit o správně investovaných prostředcích a skutečné obnově bytového fondu ke spokojenosti a prospěchu všech.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti