Upravit stránku

Politika integrovaného systému společnosti 

Společnost VEXTA a.s. realizuje výstavbu domů, zateplování budov a výrobu, prodej a montáž výplní stavebních otvorů. Své produkty a služby společnost obchoduje jak koncovým zákazníkům, tak i dalším dodavatelům působícím ve stavebnictví a to zpravidla na území České republiky. Mezi další významné zainteresované strany mající dopad na působení organizace patří zaměstnanci společnosti, dodavatelé, sousedící organizace, obyvatelé obcí, kde společnost působí, samospráva a státní správa.

Systém integrovaného managementu dle požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 je implementován v sídle společnosti (Hovorčovická 137, Praha – Pakoměřice) i ve všech dotčených provozovnách (U Váhy 1500, Šestajovice – vzorový dům, Moravská Huzová 43, Štěpánov-výrobní závod).

Společnost VEXTA a.s. tímto vyjadřuje základní priority ve vztahu ke svým zákazníkům a partnerům, i ve vztahu ke svým zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám.

Základní snahou společnosti je dosahovat vysoké kvality ve všech realizovaných činnostech, snižovat dopad svých činností na životní prostředí a zaměřit se na bezpečnost a ochranu zdraví jak svých zaměstnanců, tak i ostatních osob působících ve prospěch naší společnosti. To vše při závazku plnění legislativních, ale i ostatních závazných povinností.

Spokojenost zákazníka

 • Požadavky a přání zákazníků jsou pro nás prvořadé a mají nejvyšší prioritu;
 • poskytneme našim zákazníkům komplexní služby v nejvyšší kvalitě s ohledem na dodržení bezpečnosti práce a minimálního dopadu na životní prostředí.

Základní teze Politiky

 • Uplatňovat a rozvíjet integrovaný systém managementu a zlepšovat jeho efektivnost;
 • prevencí rizik a znečišťování předcházet vzniku mimořádných událostí, které by mohly mít vliv a negativní důsledky na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a škodám na majetku;
 • dodržovat platné zákony a nařízení při každé své činnosti v rámci celé společnosti;
 • ve všech činnostech se snažit dávat přednost preventivním přístupům;
 • vyhodnocovat povahu a rozsah dopadů činnosti, výrobků a služeb společnosti na životní prostředí a na tomto základě provádět příslušná zlepšovací opatření;
 • usilovat o maximální efektivitu při využívání zdrojů (materiálu, energií);
 • snažit se snižovat objem odpadů, které vznikají při realizaci jednotlivých zakázek;
 • zajistit spokojenost zákazníka, který našich služeb bude využívat opakovaně;
 • trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví a ochranu majetku společnosti;
 • efektivně komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se stání správou.

V Praze 1. 3. 2024
Tomáš Veselý, člen správní rady, v.r.

Zlepšování našich služeb

 • Rozšiřujeme nabízené služby dle požadavků zákazníka;
 • učíme se ze všeho, co děláme;
 • každý pracovník si je vědom závažnosti a důležitosti svých činností a za kvalitu, bezpečnost a ekologii je odpovědný svým přístupem i každodenními výkony;
 • každý pracovník musí být pro výkon svých činností odborně způsobilý – poskytujeme veškerá potřebná školení a výcvik pro získání příslušné odborné způsobilosti;
 • klademe důraz na prevenci – je mnohem efektivnější než řešení problémů;
 • spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, jež klademe na kvalitu, bezpečnost a ekologii v rámci našich činností;
 • usilujeme o navázání trvalého oboustranně prospěšného partnerství, které stabilizuje a pozitivně předurčuje výslednou kvalitu našich produktů a služeb.

Základní orientace společnosti

 • Vytváříme takové prostředí, aby zaměstnanci mohli přispívat k dosažení cílů společnosti zodpovědným vykonáváním své práce a prohlubováním odborného vzdělání.
 • Procesní způsob řízení jednotlivých činností a souvisejících zdrojů doplňujeme operativním a tím zkvalitňujeme poskytované služby.
 • Zasazujeme se o neustálé zlepšování a rozvíjení zavedeného integrovaného systému.
 • Hledáme nové možnosti ke zlepšení všech probíhajících procesů, snižování nákladů a uspokojení požadavků a očekávání našich zákazníků.
Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti