Upravit stránku

Politka integrovaného systému společnosti 

Společnost VEXTA a. s. realizuje výstavbu domů, zateplování budov a montáž výplní stavebních otvorů. Své produkty a služby společnost obchoduje jak koncovým zákazníkům, tak i dalším dodavatelům působícím ve stavebnictví a to zpravidla na území České republiky. Mezi další významné zainteresované strany mající dopad na působení organizace patří zaměstnanci společnosti, dodavatelé, sousedící organizace, obyvatelé obcí, kde společnost působí, samospráva a státní správa.

Systém integrovaného managementu dle požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 45001 je implementován v sídle společnosti (Hovorčovická 137, Pakoměřice, 250 65  Bořanovice) i ve všech dotčených provozovnách (Moravská Huzová 43, Štěpánov / U Váhy 1500, 250 62 Šestajovice / Tršice 376, 783 57 Tršice u Olomouce / Kumberská 656, 330 33 Město Touškov).

Společnost VEXTA a. s. tímto prohlášením vyjadřuje základní priority jak ve vztahu ke svým zákazníkům a partnerům, tak také ve vztahu ke svým zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám.

Základní snahou společnosti je dosahovat vysoké kvality ve všech realizovaných činnostech, snižovat dopad svých činností na životní prostředí a zaměřit se na bezpečnost a ochranu zdraví jak svých zaměstnanců, tak i ostatních osob působících ve prospěch naší společnosti. To vše při závazku plnění legislativních, ale i ostatních závazných povinností.

Spokojenost zákazníka

 • Požadavky a přání zákazníků jsou pro nás prvořadé a mají nejvyšší prioritu.
 • Poskytneme našim zákazníkům komplexní služby v nejvyšší kvalitě s ohledem na dodržení bezpečnosti práce a minimálního dopadu na životní prostředí.

Základní teze Politiky

 • Uplatňovat a rozvíjet integrovaný systém managementu a zlepšovat jeho efektivnost.
 • Prevencí rizik a znečišťování předcházet vzniku mimořádných událostí, které by mohli mít vliv a negativní důsledky na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a škodám na majetku.
 • Dodržovat platné zákony a nařízení při každé své činnosti v rámci celé společnosti.
 • Ve všech činnostech se snažit dávat přednost preventivním přístupům.
 • Vyhodnocovat povahu a rozsah dopadů činnosti, výrobků a služeb společnosti na životní prostředí a na tomto základě provádět příslušná zlepšovací opatření.
 • Usilovat o maximální efektivitu při využívání zdrojů (materiálu, energií).
 • Snažit se omezovat a snižovat objem odpadů, které vznikají při realizaci jednotlivých zakázek.
 • Zajistit spokojenost zákazníka, který našich služeb bude využívat opakovaně.
 • Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví a ochranu majetku společnosti.
 • Efektivně komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se stání správou.

V Praze 1. 3. 2023
Tomáš Veselý, člen správní rady

Zlepšování nabízených služeb

 • Rozšiřujeme nabízené služby dle požadavků zákazníka.
 • Učíme se ze všeho, co děláme.
 • Každý pracovník si je vědom závažnosti a důležitosti svých činností a za kvalitu, bezpečnost a ekologii je odpovědný svými každodenními výkony.
 • Každý pracovník musí být pro výkon svých činností odborně způsobilý a dostává se mu potřebného školení a vzdělávání.
 • Klademe důraz na prevenci, ve všech činnostech upřednostňujeme preventivní přístup.
 • Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, jež klademe na kvalitu, bezpečnost a ekologii v rámci námi nabízených služeb.
 • Usilujeme o navázání trvalého oboustranně prospěšného partnerství, které stabilizuje a pozitivně předurčuje výslednou kvalitu námi poskytovaných služeb.

Základní orientace společnosti

 • Vytváříme takové prostředí, aby zaměstnanci mohli přispívat k dosažení cílů společnosti zodpovědným vykonáváním své práce a prohlubováním odborného vzdělání.
 • Procesní způsob řízení jednotlivých činností a souvisejících zdrojů doplňujeme operativním a tím zkvalitňujeme poskytované služby.
 • Zasazujeme se o neustálé zlepšování a rozvíjení zavedeného integrovaného systému.
 • Hledáme nové možnosti ke zlepšení všech probíhajících procesů, snižování nákladů a uspokojení požadavků a očekávání našich zákazníků.
Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti