Upravit stránku

Zajišťujeme odbornou montáž oken a dveří, kterou zajistí pracovníci s dlouholetou praxí u naší firmy.

Součástí procesu přípravy a osazení otvorových výplní, tedy oken a balkónových dveří, je splnění celé řady požadavků a předpokladů, které slouží hlavně pro pozdější bezproblémové užívání. Naše zkušené montážní čety standardně dodržují normové technologické postupy a montážní předpisy  certifikované v rámci systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.

Základním principem je rovinné a staticky odpovídající vsazení výrobků do stavebních otvorů a vytvoření takové spáry, která bude tepelně a zvukově izolační po 365 dní v roce a zároveň použité materiály umožní snadnou dilataci spáry a pevné ukotvení okenní konstrukce do ostění.

Naším cílem je provádění všech prací u zákazníka (vlastní dodávka, demontáž, montáž, zednické zapravení, montáž doplňků, seřízení výrobků, provedení hrubého úklidu, seznámení uživatele s obsluhou a údržbou dodaných výrobků) tak, aby vlastní realizace mohla být ukončena ve slíbeném termínu podpisem předávacího protokolu spokojeným zákazníkem a to bez závad!

Nestandardní, atypické montáže otvorových výplní

Ne na všech stavbách lze okna a dveře montovat bez speciální mechanizace. Architekti v moderních novostavbách velmi často a rádi projektují velké prosklené plochy, např. bezpečnostní trojskla atd. VEXTA a.s. realizuje s potřebnou manipulační technikou i tyto speciální montáže a zasklívání.

Předsazená montáž otvorových výplní

Čím dál častěji také realizujeme předsazenou montáž otvorových výplní – svislá rovina skla je umístěna před nosnou konstrukcí objektu (směrem do exteriéru). Toto tepelně-technicky ideální osazení oken a dveří vyžaduje systémová řešení, pečlivé statické dimenzování a dořešení všech návaznosti. Bližší informace i pro tento typ speciálních montáží rádi poskytneme na vyžádání.

Nahoru