Politika ISM

VextaVexta

Rychlý kontakt:

VEXTA a.s.
Hovorčovická 137
Pakoměřice, 250 65 Bořanovice


+420 284 829 624
info@vexta.cz

NOVINKY
Archiv
VELETRH DŘEVOSTAVBY 2018

Ve dnech 1. 2. - 4. 2. 2018 se koná v Průmyslovém paláci v Praze - Holešovicích veletrh DŘEVOSTAVBY 2018

Více
Staňte se fanouškem VEXTA NA Facebooku

JSME NA FACEBOOKU - neunikne vám žádná novinka, můžete prohlížet fotografie z právě realizovaných staveb a spoustu dalšího.

Více
PF 2018

VEXTA Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018.

Více

Na kvalitu služeb je kladen obzvlášť velký důraz

Firma vlastní certifikát managementu jakosti podle mezinárodních norem:

 • ČSN EN ISO 9001,  ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001

Dne 11. 8. 2006 na základě konečného auditu provedeného firmou BVQI byl naší společnosti vystaven certifikát, který potvrdil shodu systému managementu jakosti s normou ČSN EN ISO 9001 pro tyto činnosti:     

 • Provádění staveb včetně jejich změn a  odstraňování.
 • Prodej a montáž oken a stavebních výplní.
 • Dne 27. 3. 2009 byl úspěšně dokončen recertifikační audit dle normy ČSN EN ISO 9001 a dále úspěšně završena certifikace dle norem ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.
 • Dne 7. - 8. 3. 2011 proběhl dozorový  audit v naší společnosti. Byly provedeny drobné změny v certifikátech.
 • Dne 22. 3. - 23. 3. 2012  proběhl v naší společnosti certifikační audit.
  Certifikaci provedla společnost TZÚS Praha.
 • Nově máme certifikaci pro provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby  dle TNI 74 6077.
 • Dne 9.5.2013 proběhl v naší společnosti certifikační audit, který provedla společnost TZÚS Praha.
 • 29.4.2014 proběhl v naší společnosti dozorový audit, který provedla společnost TZÚS Praha.
 • 19.3.-20.3.2015 proběhl úspěšně v naší společnosti recertifikační audit dle normy ČSN EN ISO 9001, normy ČSN EN ISO 14001 a normy ČSN OHSAS 18001.

Politika integrovaného systému managementu

Společnost VEXTA a.s. realizuje výstavbu domů, zateplování budov a výrobu, prodej a montáž výplní stavebních otvorů. Své produkty a služby společnost obchoduje jak koncovým zákazníkům, tak i dalším dodavatelům působícím ve stavebnictví a to zpravidla na území České republiky. Mezi další významné zainteresované strany mající dopad na působení organizace patří zaměstnanci společnosti, dodavatelé, sousedící organizace, obyvatelé obcí, kde společnost působí, samospráva a státní správa.

Systém integrovaného managementu dle požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je implementován v sídle společnosti (Hovorčovická 137, Pakoměřice, 250 65  Bořanovice) i ve všech dotčených provozovnách (Na Žertvách 6, Praha 8 – Palmovka, Moravská Huzová 43, Štěpánov).

Společnost VEXTA a.s. tímto prohlášením vyjadřuje základní priority jak ve vztahu ke svým zákazníkům a partnerům, tak také ve vztahu ke svým zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám.

Základní snahou společnosti je dosahovat vysoké kvality ve všech realizovaných činnostech, snižovat dopad svých činností na životní prostředí a zaměřit se na bezpečnost a ochranu zdraví jak svých zaměstnanců, tak i ostatních osob působících ve prospěch naší společnosti. To vše při závazku plnění legislativních, ale i ostatních závazných povinností.

Základní teze Politiky

 • Uplatňovat a rozvíjet integrovaný systém managementu a zlepšovat jeho efektivnost.
 • Prevencí rizik a znečišťování předcházet vzniku mimořádných událostí, které by mohli mít vliv a negativní důsledky na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a škodám na majetku.
 • Dodržovat platné zákony a nařízení při každé své činnosti v rámci celé společnosti.
 • Ve všech činnostech se snažit dávat přednost preventivním přístupům.
 • Vyhodnocovat povahu a rozsah dopadů činnosti, výrobků a služeb společnosti na životní prostředí a na tomto základě provádět příslušná zlepšovací opatření.
 • Usilovat o maximální efektivitu při využívání zdrojů (materiálu, energií).
 • Snažit se omezovat a snižovat objem odpadů, které vznikají při realizaci jednotlivých zakázek.
 • Zajistit spokojenost zákazníka, který našich služeb bude využívat opakovaně.
 • Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví a ochranu majetku společnosti.
 • Efektivně komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se stání správou.

Spokojenost zákazníka:

 • Požadavky a přání zákazníků jsou pro nás prvořadé a mají nejvyšší prioritu.
 • Poskytneme našim zákazníkům komplexní služby v nejvyšší kvalitě s ohledem na dodržení bezpečnosti práce a minimálního dopadu na životní prostředí.

Zlepšování nabízených služeb:

 • Rozšiřujeme nabízené služby dle požadavků zákazníka.
 • Učíme se ze všeho, co děláme.
 • Každý pracovník si je vědom závažnosti a důležitosti svých činností a za kvalitu, bezpečnost a ekologii je odpovědný svými každodenními výkony.
 • Každý pracovník musí být pro výkon svých činností odborně způsobilý a dostává se mu potřebného školení a vzdělávání.
 • Klademe důraz na prevenci, ve všech činnostech upřednostňujeme preventivní přístup.
 • Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, jež klademe na kvalitu, bezpečnost a ekologii v rámci námi nabízených služeb.
 • Usilujeme o navázání trvalého oboustranně prospěšného partnerství, které stabilizuje a pozitivně předurčuje výslednou kvalitu námi poskytovaných služeb.

Základní orientace společnosti

 • Vytváříme takové prostředí, aby zaměstnanci mohli přispívat k dosažení cílů společnosti zodpovědným vykonáváním své práce a prohlubováním odborného vzdělání.
 • Procesní způsob řízení jednotlivých činností a souvisejících zdrojů doplňujeme operativním a tím zkvalitňujeme poskytované služby.
 • Zasazujeme se o neustálé zlepšování a rozvíjení zavedeného integrovaného systému.
 • Hledáme nové možnosti ke zlepšení všech probíhajících procesů, snižování nákladů a uspokojení požadavků a očekávání našich zákazníků.


V Praze 1. 1. 2017

Tomáš Veselý, statutární ředitel, v.r.

Další certifikáty ke stažení naleznete zde.

ico_mail

Poptávkový formulář

V případě vašeho zájmu o naše služby nás neváhejte kdykoliv kontaktovat, nebo využijte náš poptávkový formulář.

ico_quest

Bezplatné poradenství

Rádi byste se nezávazně informovali o naší nabídce, nebo získali doplňující informace? Neváhejte nás kontaktovat!